PÄHKLIMAAILM.EE KAUPADE OSTMISE TINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostutingimused on mõeldud andma teavet ettevõtte UAB HILLA (edaspidi: „müüja“) kohta ning teabe esitamiseks isikutele, kes e-poest www.pahklimaailm.ee kaupa (edaspidi: „kaup“) ostavad (edaspidi: „ostja“); neis on sätestatud käesolevas e-poes müüdava kauba müügitingimused (edaspidi „tingimused“).

1.2. 1.2 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse müüja ja ostja vaheliste kauba müüki käsitlevate mistahes lepingute (edaspidi „leping“) sõlmimise suhtes. Enne mistahes kauba tellimist e-poest peab ostja käesolevaid tingimusi hoolikalt lugema ja veenduma, et ta neid õigesti mõistab. Palun pange tähele, et ostja peab enne tellimuse vormistamist käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustuma ning kui seda ei tehta, pole tellimuse vormistamine ja kauba tellimine võimalik.

1.3. Ostjal soovitatakse käesolevad tingimused edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

1.4. Teavitame, et käesolevaid tingimusi võib muuta neis tingimustes ära toodud korras. Soovitame tellimuse esitamisel iga kord käesolevad tingimused üle vaadata, et ostja oleks täielikult veendunud, et ta mõistab, mis tingimustel tellimus igal konkreetsel juhul esitatakse ja täidetakse. Käesolevaid tingimusi uuendati viimati 1.10.2020.

1.5. E-pood www.pahklimaailm.ee on jaemüügi veebipood, mis on orienteeritud tarbijatele, kes ostavad kaupa isiklike, pere ja koduste vajaduste, mis pole seotud äri ega ametialase tegevusega, rahuldamiseks.

2. Teave müüja kohta

2.1. Käesolevad tingimused kehtivad kauba ostmisel e-poest www.pahklimaailm.ee. Müüjaks on Leedu Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev Leedu ettevõte UAB HILLA, reg kood 305048831, registrijärgne aadress Plento g. 92, LT-19126, Širvintos, Leedu, KMKR kood kood Eestis EE102150722, tel +372 584 42419, info@pahklimaailm.ee.

3. Kaubad

3.1. E-poes kuvatavad kaupade pildid on illustratiivsed. Kuigi müüja on teinud kõik endast oleneva, et muuta kaupade värvitoonid võimalikult täpseks, ei saa ta garanteerida, et ostja seadme ekraan kauba värvi täpselt näitab. Ostja mõistab, et kaup võib pildist pisut erineda.

3.2. Kauba pakend võib erineda e-poes kuvatud pildil olevast pakendist.

3.3. Kui ei ole selgelt öeldud teisiti, on kõik e-poes kuvatavad kaubad saadaval. Juhul kui tellitud kaupa pole enam saadaval, tagastatakse ostjale selle eest makstud raha 5 tööpäeva jooksul pangakontole, millelt ostja kauba eest tasus, ja kauba tellimuse täitmine lõpetatakse.

3.4. Müüjal on õigus määrata teatud kaupadele minimaalne ja/või maksimaalne tellitav kogus ühe tellimuse kohta.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Müüja töötleb ostja isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale. Arvestades seda, et privaatsuspoliitikas on kirjas tingimuste olulised sätted, on soovitatav, et ostja loeks need hoolikalt läbi ja oleks veendunud, et ta saab kõigist privaatsuspoliitika sätetest aru ning on nendega nõus.

5. Ostu-müügilepingu sõlmimine

5.1. Sellest e-poest saavad kaupa osta järgmised ostjad:

 1. a) füüsilised isikud, kes on juba saanud 18 (kaheksateist) aastat vanaks;
 2. b) füüsilised isikud vanuses 14 (neliteist) kuni 18 (kaheksateist) eluaastat, kui nad on saanud vanemate või eestkostjate nõusoleku, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad isiklikke rahalisi vahendeid;
 3. c) juriidilised isikud.

5.2. Käesolevate tingimuste kinnitamisega kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest kaupa osta.

5.3. Müüjal on õigus ühepoolselt omal äranägemisel kindlaks määrata ostukorvi miinimumsumma, st miinimumsumma, mille eest Ostja peab e-poest www.pahklimaailm.ee ostmiseks kaupu valima ja tellima, või ostukorvi miinimumkogus. Ostukorvi miinimumsumma/-kogus on ära toodud e-poe jaotises “Kauba tarne”. Ostukorvi miinimumsummasse/-kogusesse ei arvestata kauba tarnetasu.

5.4. Müüja poolt sätestatud kauba tellimise kord annab ostjale võimaluse enne tellimuse lõplikku vormistamist vigu kontrollida ja parandada. Ostjal on soovitatav esitatav tellimus igas tellimise etapis hoolikalt läbi lugeda ja üle kontrollida.

5.5. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja, kes on soovitud kauba e-poes ostukorvi pannud, ees- ja perekonnanime, telefoni, e-posti, täpse tarneaadressi ja postiindeksi sisestanud, makseviisi valinud ning käesolevate tingimustega tutvunud, vajutab „Esita tellimus“ ja tellimuse eest tasub. Kui tellimuse eest ei maksta, ei loeta lepingut sõlmituks. Sõlmitud lepingu alusel või lepingu täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks on müüjal õigus pöörduda ostja poole tellimuses märgitud telefoninumbril või e-posti teel.

5.6. Kui ostja on tellimuse esitanud ja selle eest tasunud, saadetakse talle e-kiri, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

5.7. Pärast tellimuse komplekteerimist saadab müüja ostjale e-kirja ja/või SMS-lühisõnumi, millega teatab, et kaup on ostjale välja saadetud.

5.8. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingud (tellimused) registreeritakse ja säilitatakse e-poe andmebaasis.

6. Õigus tingimusi muuta

6.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult järgmistel põhjustel:

 1. a) maksetingimuste muutumine;
 2. b) muudatused kohaldatavates õigusaktides.

6.2. Iga kord, kui kaupa tellitakse, kehtib müüja ja ostja vahelise lepingu sõlmimise ajal kehtinud tingimuste versioon.

7. Kauba tagastamine ja lepingust taganemine

7.1. Juhul, kui toode on ebakvaliteetne, on ostja 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul kohustatud kvaliteedivigadest e-poe klienditeenindust teavitama. Ostetud ebakvaliteetsest kaubast peab ostja e-poodi teavitama telefonitsi +372 584 42419 ja e-posti teel info@pahklimaailm.ee.

7.2. Müüja võtab ebakvaliteetse toote omal kulul tagasi ning asendab selle nõuetekohase kvaliteediga tootega või tagastab ostjale ebakvaliteetse toote eest makstud raha. Toote jääk ei tohi olla väiksem kui 95%.

7.3. Juhul, kui ostja soovib tagastatud ebakvaliteetse kauba eest raha tagasi saada, peab ta saatma tagasimakse avalduse e-postiga aadressile info@pahklimaailm.ee. Tagasimakse avalduses peab ostja märkima: oma nime ja perekonnanime, tellimuse numbri, ebakvaliteetse toote nimetuse ja täpse koguse, pangakonto numbri (ainult juhul, kui ostja maksis kauba eest kullerile) ning tagastamise põhjuse. Raha tagastatakse pangakontole, millelt ostja kauba eest maksis, või ostja tagasimakse avalduses nimetatud pangakontole. Raha tagastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ostja kirjaliku (e-posti teel) avalduse saamist ja ebakvaliteetse kauba välja saatmist müüjale.

7.4. Kaup tagastatakse kauba ja saadetise originaalpakendis koos kauba dokumentidega. Enne kauba tagastamist peab ostja müüjaga ühendust võtma telefonil +372 584 42419 ja/või e-posti teel info@pahklimaailm.ee.

7.5. Tagastatava kauba nõuetekohase komplektsuse ja pakendamise eest vastutab ostja. Kui kaup pole komplektne ja (või) korralikult pakendatud, siis müüja tagastatud kaupa vastu ei võta.

7.6. Kõigil tagastusjuhtudel peab ostja kõigepealt müüja poolt ära toodud kontaktidel ühendust võtma ja alles pärast seda, kui ta on klienditeeninduselt vastavat infot saanud, teostama tagastuse müüja poolt tellitud kulleriga.

8. Kohaletoimetamine

8.1. Kaup toimetatakse ostjale müüja poolt valitud transpordiettevõtte/kulleriga.

8.2. Tellimuse tegemise ajal tarneteenust valides kohustub ostja esitama kauba kohaletoimetamiseks täpse ja korrektse aadressi ning mobiiltelefoni numbri.

8.3. Kauba omandiõigus läheb ostjale üle hetkest, mil kuller selle ostjale üle annab. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb ostjale üle siis, kui tema ise või tema poolt määratud isik, välja arvatud kuller, kauba vastu võtab.

8.4. Kauba üleandmisel peab ostja või vastavalt vajadusele ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga kauba pakendi seisukorda kontrollima. Juhul, kui pakend on silmanähtavalt rikutud või kahjustatud, peab ostja saadetise vastuvõtmisest keelduma ning teavitama sellest müüjat telefonil +372 584 42419 ja/või e-posti teel info@pahklimaailm.ee.

8.5. Kui kauba võtab vastu teine isik, mitte ostja, peab ostja tellimuse tarneinfo esitamisel sisestama kauba vastuvõtja isikuandmed.

8.9. Ostja on kohustatud 2 (kahe) päeva jooksul pärast tellimuse üleandmist kaupade pakendit, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust kontrollima. Kui Ostja ülalnimetatud kohustust kindlaksmääratud tähtaja jooksul ei täida ja Müüjale pretensioone ei esita, loetakse, et kauba pakendid on nõuetekohased ning kauba kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad lepingu tingimustele.

9. Kauba hind ja tarnekulud 

9.1. Kaupade hinnad on niisugused, nagu e-poes ära toodud. Müüja teeb kõik temast oleneva, et kaupade hinnad ostja tellimuse esitamise ajal õiged oleksid.

9.2. Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid niisugused muudatused ei mõjuta juba sõlmitud lepinguid.

9.3. Kaupade hinnad on ära toodud koos käibemaksuga (kui seda kohaldatakse).

9.4.  Kauba hind ei sisalda tarnekulusid. E-poes ära toodud tarnehinnad võivad muutuda.

9.5. Arvestades müüja e-poes pakutavat äärmiselt laia kaubavalikut, on vaatamata müüja mõistlikele pingutustele siiski võimalik, et osa kaupa võidakse kuvada valede hindadega. Juhul, kui müüja teeb kindlaks, et kauba esitatud hind on vale, teavitab müüja sellest ostjat kirjalikult ning tühistab tellimuse. Sama toote õige hinnaga ostmiseks peab ostja selle uuesti tellima. Tuleb märkida, et kui ekslik hind on ilmne ja ostja oleks võinud niisuguse vale hinna põhjendatult ära tunda, ei ole müüjal kohustust müüa ostjale kaupa vale (väiksema) hinnaga.

9.6. Ostjal on õigus tellimus tühistada. Ostjal on õigus pöörduda müüja poole ja tellimuse tühistamist taotleda. Tasutud summa tagastatakse ostjale sama makseviisi abil, mida kasutati esitatud tellimuse eest tasumisel. Kui ostja tellimus on juba saatmiseks ette valmistatud või selle tarneprotsess juba käib, võib niisugusel juhul ette tulla, et ostjal tuleb maksta tarne- ja pakkimistasu.

10. Maksmine

10.1. Ostja saab kauba eest tasuda:

 1. a) e-panga kaudu;
 2. b) pangaülekandega müüja pangakontole;
 3. c) sularahas või pangakaardiga kullerile;
 4. d) kinkekaardiga.

10.2. Kui ostja maksab pangaülekandega müüja pangakontole, peab ta makse selgitusse märkima talle omistatud tellimuse numbri.

10.3. E-pood tax-free teenuseid ei osuta.

11. Ostja kohustused

11.1. Ostja kohustub registreerimisvormis esitama ainult õiged ja täielikud andmed. Juhul, kui registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, on ostja kohustatud neid viivitamatult uuendama.

11.2. Ostja kohustub kasutama e-poodi ausalt ja õigesti ning selle toimimist ja stabiilset tööd mitte kahjustama. Juhul, kui ostja antud kohustust ei täida, on müüjal õigus ostja juurdepääsu e-poele ilma ette teatamata piirata ja/või peatada (lõpetada) ning ta ei vastuta mingite võimalike ostja kahjude eest, mis sellega seotud on.

11.3. Ostja on kohustatud tellitud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevates tingimustes ära toodud korrale.

11.4. Vaatamata käesolevate tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustele kohustub ostja 48 tunni jooksul pärast tellimuse kättesaamist selle üle vaatama ja veenduma, et saadud kaubad on tõepoolest need, mis ostja tellis.

11.5. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevates tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

12. Müüja kohustused

12.1. Müüja kohustub:

 1. a) tegema kõik endast oleneva, et ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid asjakohaselt kasutada;
 2. b) austama ostja privaatsust ning töötlema ostja isikuandmeid ainult käesolevates tingimustes, privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

12.2. Müüja kohustub järgima kõiki käesolevates tingimustes sätestatud nõudeid.

13. Kauba kvaliteedigarantii ja säilivusaeg

13.1. Kõigi e-poes müüdavate kaupade põhiomadused on ära toodud iga kauba juures olevas üldkirjelduses. Kauba omadusi puudutava teabe (selle õigsuse) eest vastutavad kauba tootjad ja (või) maaletoojad; müüja vastutab ainult selle teabe nõuetekohase edastamise (edastamise) eest tarbijatele, kui seadusest ei tulene teisiti. Juhtudel, kui seadusandlusega on konkreetsetele kaupadele kindel säilivusaeg määratud, kohustub müüja neid kaupu ostjale müüma nii, et ostjal oleks reaalne võimalus neid enne säilivusaja lõppu kasutada.

13.2. Defektsed kaubad parandatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse välja ja tagastatakse vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale ning arvestades kohaldatavate Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.

13.3. Kaebuse esitamisel peab ostja sellele lisama kauba ostuarve (arve numbri) ja esitama järgmised andmed:

 1. a) tellimuse number;
 2. b) kauba defekti kirjeldus, seda näitav foto;
 3. c) muud tõendid, näiteks kauba foto, foto defektsest kohast (kui tegemist on mehaanilise kahjustusega ja seda on võimalik pildistada), kauba pakendi foto jms.

13.4. Kaebuse esitamisel peab ostja märkima, kuidas ta oma pretensiooni lahendamist soovib:

 1. a) kaup asendatakse analoogse kvaliteetse kaubaga, välja arvatud juhul, kui puudused on väikesed või tekkinud ostja süül;
 2. b) kauba eest makstud hind tagastatakse, kui ebakvaliteetne kaup kujutab endast tellimuse olulist rikkumist.

13.5. Pärast pretensiooni käsitlemist vastatakse sellele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

14. Vastutus

14.1. Ostja vastutab e-poe kasutamisega seotud toimingute eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud valedest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

14.2. E-poes registreerunud ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse ja/või kättesaadavuse eest kolmandatele isikutele. Kui e-poe pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on ostja sisselogimisandmete abil e-poodi sisse loginud, kohtleb müüja neid isikuid kui ostjat ja ostja vastutab kõigi niisuguste kolmandate isikute poolt e-poes tehtud toimingute eest.

14.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest – niivõrd, kui see pole vastuolus kohaldatavate õigusaktidega – juhul, kui kahju on tekkinud põhjusel, et ostja, võtmata arvesse müüja soovitusi ja oma kohustusi, pole käesolevate tingimuste, privaatsuspoliitika ja muude käesolevates tingimustes märgitud dokumentidega tutvunud, kuigi talle see võimalus anti.

14.4. Lepingupooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud lepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

14.5. Juhul kui müüja käesolevate tingimuste sätteid rikub, vastutab ta ostjale põhjustatud otseste kahjude eest, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest kui selle ootuspärane tagajärg. Kahju loetakse ootuspäraseks siis, kui see on müüja rikkumise ilmne tagajärg või kui müüja ja ostja olid niisugusest kahjust teadlikud lepingu sõlmimisel.

14.6. Müüja tarnib kaupu ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Ostja kohustub müüdavat kaupa kaubanduslikel, ärilistel ja edasimüügi eesmärkidel mitte kasutama ning müüja pole vastutav mingi ostja saamata jäänud kasumi, ärikahjumi, tegevuse häirete või ärivõimaluse kaotamise tõttu tekkinud kahjude eest.

14.7. Sellest e-poest kaupa tellides kinnitab ostja, et ta teab, et müüja on registreeritud Leedu Vabariigis ning tema laod asuvad samuti seal, mistõttu pooltevaheliste vaidluste korral kehtivad Leedu Vabariigi õigusaktid.

14.8. Kõik ostulepingu alusel või sellega seoses tekkinud vaidlused ostja ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

15. Sündmused, mis ei sõltu müüjast

15.1. Müüja ei vastuta lepingu või mistahes lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või hilinenud täitmise eest, kui niisugune täitmata jätmine või hilinemine on tingitud sündmustest, mis ei sõltu müüjast.

15.2. Müüjast sõltumatu sündmus tähendab mistahes tegevust või sündmust, mida müüja põhjendatult kontrollida ei saa.

15.3. Juhul, kui toimub müüjast sõltumatu sündmus, mis avaldab mõju müüja lepinguliste kohustuste nõuetekohasele täitmisele, siis:

 1. a) teavitab müüja sellest viivitamatult Ostjat ning
 2. b) müüja lepingust tulenevate kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse müüjast sõltumatute sündmuste kestuse aja võrra. Kui müüjast sõltumatud sündmused mõjutavad kauba kättetoimetamist ostjale, lepib müüja uue tarnekuupäeva kokku pärast temast sõltumatute sündmuste lõppu.

16. Teabe saatmine

16.1. Käesolevates tingimustes kasutatud mõiste “kirjalikult” hõlmab ka e-kirju.

16.2. Ostja, kes soovib müüjaga kirjalikult ühendust võtta, või juhul, kui tingimustes on sätestatud ostja kohustus müüjaga kirjalikult ühendust võtta, saadab müüjale e-kirja aadressile info@pahklimaailm.ee, või tähitud kirja ettevõttele UAB HILLA, aadressile Plento g. 92, LT-19126 Širvintos, Leedu.

16.3. Müüja saadab kõik teated ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

16.4. Märkides linnukesega valiku „Nõustun saama Pahklimaailm.ee pakkumisi ja uudiseid e-posti teel“ näitab ostja, et ta on nõus müüjalt teenuste ja kaupade kohta sisestatud aadressile ja/või e-posti aadressile ning sisestatud telefoninumbrile (SMS-i ja kõne teel) teavet ja reklaammaterjale saama.

17. Kinkekaardid

17.1. Osta saab valitud väärtusega www.pahklimaailm.ee kinkekaardi (edaspidi: „kinkekaart“), mis kehtib 3 (kolm) kuud alates ostukuupäevast.

17.2. Kinkekaardi eest saab tasuda pangaülekandega e-panga kaudu. Pärast valitud kinkekaardi eest tasumist saadetakse selle ostmisel esitatud e-posti aadressile PDF-vormingus e-kinkekaart koos unikaalse identifitseerimiskoodiga. See spetsiaalne kindlaks määratud vormis kinkekaardi teabega blankett annab kinkekaardi omanikule õiguse müüja poolt müüdavaid kaupu osta. E-poes kinkekaardiga tasumisel sisestatakse kinkekaardi koodi väljale kinkekaardil ära toodud kood.

17.3. Kinkekaardi koodi saab kasutada mitu korda, see tähendab seni, kuni kinkekaardil määratud rahasumma on ära kasutatud.

17.4. Kinkekaarti ei saa raha vastu vahetada ja ostetud kinkekaardi eest raha ei tagastata; samuti ei vahetata kadunud või muul viisil kaotsi läinud kinkekaarte uute vastu.

17.5. Kauba tagastamisel, mille eest on (täielikult või osaliselt) tasutud kinkekaardiga, on müüjal õigus kinkekaardiga tasutud rahasumma ostjale 7 (seitsme) päeva jooksul samuti kinkekaardina tagastada.

17.6. Kinkekaarti kehtivusaega ei pikendata. Kui kinkekaarti kehtivusaja jooksul ei kasutatud, siis raha ei tagastata ja toode loetakse kättetoimetatuks. Kinkekaardiga ei saa osta teist kinkekaarti.

17.7. Ostetud kinkekaardi üleandmis-vastuvõtmisakti saamiseks tuleb pöörduda e-posti teel info@pahkimaailm.ee. Arve väljastatakse kinkekaardi kohta alles pärast kinkekaardi kasutamist.

17.8. Alates kinkekaardi ostmise hetkest vastutab kinkekaardi omanik isiklikult selle turvalisuse eest. Kinkekaardi omanik tagab, et kinkekaardi identifitseerimisandmed (numbrid, graafilised koodid jms) ei saaks teatavaks kolmandatele isikutele (kes võiksid võõra kinkekaardi identifitseerimisnumbreid kasutades kinkekaarti võltsida, kasutada ja/või muul viisil kinkekaardi omaniku huve kahjustada). Kinkekaardi omanik, saades teada, et tema kinkekaardi identifitseerimisandmed võivad kolmandatele isikutele teada olla, on kohustatud selle kinkekaardi viivitamatult maksmiseks ära kasutama või välja vahetama või õiguskaitseorganite poole pöörduma. Kinkekaardi müümisest/üleandmisest kinkekaardi omanikule (ostjale) alates ei vastuta müüja enam kinkekaardi turvalisuse eest.

17.9. Kinkekaardi ostmisega nõustub ostja käesolevate kinkekaardi kasutustingimustega. Ostes kinkekaardi ja andes selle seejärel teisele isikule üle, kohustub ostja seda teist isikut (kinkekaardi tulevast omanikku) käesolevatest kinkekaardi kasutustingimustest teavitama.

18. Muud sätted

18.1. Müüja ja ostja vahel sõlmitud mistahes lepingule kehtivad käesolevad tingimused koos neis selgesõnaliselt ära toodud dokumentidega. Kõik kõrvalekalded käesolevatest tingimustest kehtivad ainult siis, kui need on kirjalikult vormistatud.

18.2. Vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele on ostjal teatud õigused, mis on seotud ebakvaliteetsete kaupadega. Ühtki käesolevate tingimuste sätet ei tohiks tõlgendada kui niisuguste õiguste kasutamist piiravat või kitsendavat.

18.3. Müüjal on õigus oma lepingulised õigused ja kohustused kolmandale isikule või isikutele üle anda, kuid niisugune õiguste ja kohustuste üleandmine ei mõjuta kuidagi ostja õigusi ega müüja käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi. Niisuguse üleandmise korral teavitab müüja sellest ostjat, avaldades üleandmist puudutava teabe e-poes.

18.4. Ostjal ei ole ilma müüja kirjaliku nõusolekuta õigust käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi täielikult või osaliselt kolmandale isikule või isikutele loovutada ega üle anda.

18.5. Kui kohus leiab, et mõni käesolevate tingimuste säte on ebaseaduslik, kehtetu või täidetamatu, jäävad käesolevate tingimuste muud sätted jõusse ja kehtima täies ulatuses. Kõik käesolevate tingimuste sätted, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või täidetamatuks ainult osaliselt või teatud ulatuses, jäävad jõusse niivõrd, kuivõrd neid ei ole ebaseaduslikuks, kehtetuks ega täidetamatuks tunnistatud.

18.6. Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda müüja mistahes viivitamine käesolevast lepingust tulenevate õiguste kasutamisel ostja vabastamist kohustuste täitmisest või nendest õigustest loobumist, ning mistahes kohustuse eraldiseisev või osaline täitmine või mistahes õiguse eraldiseisev või osaline teostamine ei tähenda, et antud kohustust ei pea täitma, või et antud õigust ei saa enam edaspidi kasutada.

18.7. Käesolevaid tingimusi ja käesolevate tingimuste alusel pooltevahelisi suhteid (sealhulgas lepingu sõlmimise, kehtivuse, kehtetuse, täitmise ja lõpetamise küsimusi) reguleerivad Leedu Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

18.8. Kõik vaidlused, lahkarvamused ja nõuded, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on seotud nende, nende rikkumise, lõpetamise ja kehtivusega, lahendatakse lõplikult Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras vastavalt müüja registrijärgse asukoha aadressile.

18.9. Kogu e-poes www.pahklimaailm.ee avaldatud tekstiline ja graafiline teave on kaitstud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ning on müüja intellektuaalne omand.

PAHKLIMAAILM.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldsätted

1.1. UAB HILLA ( www.pahklimaailm.ee ) on kohustunud teie privaatsust kaitsma ja austama. Teeme kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete töötlemine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Ostjate isikuandmete vastutav töötleja on UAB HILLA, juriidilise isiku kood 305048831, aadress Plento g. 92, Širvintos, LT-19126, Leedu, e-post info@pahklimaailm.ee.

1.3. Palume käesolev privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugeda, et mõistaksite, mis eesmärgil teie isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutame.

1.4. Kui külastate meie veebilehte www.pahklimaailm.ee, palume teil kinnitada, et nõustute küpsisfailide kasutamisega käesolevas Privaatsuspoliitikas välja toodud tingimustel.

2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

 Kuidas andmeid kasutame?Eesmärgid. Miks me neid kasutame?
2.1.          Teie ees- ja perekonnanimi, maksja aadress, tarneaadress ja kontaktandmed (teie e-posti aadress, telefoninumber, Facebooki konto)
Võime võtta teiega ühendust tellimuse esitamisel sisestatud telefoninumbril, kui olete esitanud tellimuse koos oma isikuandmetega, kuid tellimuse eest pole laekunud makset.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast teiega suhtlemise lõppu.

See on vajalik selleks, et saaksime teie esitatud telefoninumbrit kasutada teiega ühenduse võtmiseks ja makseprotsessi lõpuleviimiseks või tekkivatele küsimustele vastamiseks. Sel moel järgime oma õigustatud huve teie ootustele vastavate kvaliteetsete teenuste pakkumisel, tagades teile võimaluse vajalike kaupade ostmiseks. Võite alati oma nõusoleku sellise isikuandmete töötlemise kohta üles öelda, võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@pahklimaailm.ee või telefonikõne ajal klienditeenindajaga.
Ostetud kauba kohaletoimetamisel teie poolt sisestatud maksja- ja/või tarneaadressile, tellimuse ettevalmistamisel ja arve väljastamisel.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu kuupäevast.

See on vajalik selleks, et saaksime teie ees oma lepingulisi kohustusi täita. Kui te ei anna oma ees- ja perekonnanime, aadressi ja kontaktandmeid, ei saa me tellitud kaupa teile välja saata.
Saates teile teavet uute toodete ja teenuste kohta e-posti, SMS-i, Facebooki ja muude platvormide kaudu või tavapostiga, samuti teie antud telefoninumbril helistades.
     Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat alates teie nõusoleku saamise kuupäevast või seni, kuni te antud nõusoleku tagasi võtate
Sellisel juhul on meie eesmärk hoida teid kursis värske infoga, mida edastame ainult teie nõusolekul.
Võite oma nõusoleku oma andmete niisuguseks kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole e-posti aadressil info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus.
Saates meie teenustega seotud SMS-e või e-kirju, näiteks uut infot tellimuse kohta ja uuringuid teenuste kvaliteedi hindamiseks.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast teiega suhtlemise lõppu.

See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees (teavitada teid, millal tellitud kaup kohale toimetatakse). Kasutame uuringuid teenuste kvaliteedi hindamiseks, et nende kvaliteeti parandada. Niisuguste uuringute saatmise saate igal ajal tühistada, pöördudes e-posti teel info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus.
Konkursside ja tarbiajmängude korraldamisel.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast konkursi lõppu, auhinna võitmise korral aga mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna üleandmist.

See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees: kui meil ei ole õigust teie isikuandmeid töödelda, ei ole teil võimalik ka konkursil osaleda ja võita. Auhinna võitmise korral töötleme isikuandmeid selleks, et järgida meie suhtes kehtivaid õigusaktide nõudeid.
Pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.
    Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).
See on vajalik pettuste ennetamiseks ja avastamiseks, et kaitsta teid ja meie e-poodi.
2.2. Teave teie huvide, elukoha, soo ja sünniaja kohta
Saates teile uuringuid teenuste kvaliteedi hindamiseks.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat alates teie nõusoleku saamise kuupäevast või seni, kuni te antud nõusoleku tagasi võtate

See on vajalik uuringute läbiviimiseks teenuste kvaliteedi hindamise ja parandamise eesmärgil. Niisuguste uuringute saatmise saate igal ajal tühistada, pöördudes e-posti teel info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus.
2.3.         Makseinfo
Raha vastu võttes ja tagastades.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu kuupäevast.

See on vajalik selleks, et saaksime teie ees oma lepingulisi kohustusi täita.
Pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.
Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).
See on vajalik pettuste ennetamiseks ja avastamiseks, et kaitsta teid ja meie e-poodi.
2.4.         Meiega suhtlemise ajalugu (teie poolt edastatud teave, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või e-post))
Pakkudes teenused ja abi, et tagada ühtne ja kvaliteetne teenus ning kaitsta meie huve.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast teiega suhtlemise lõppu.

See on vajalik selleks, et saaksime kvaliteetselt täita oma lepingulisi kohustusi teie ees ning koguda tõendeid teenuste kvaliteeti ja/või teie lepinguliste kohustuste täitmist puudutavate võimalike vaidluste puhuks.
2.5.         Ostu- ja tegevuse ajalugu (teie ostud, salvestatud kaubad ning teie tegevus e-posti teel ja veebilehel)
Teile kaupa müües.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).

See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi (sellel eesmärgil kasutame ainult teie ostuajalugu).
Teenuseid ja abi osutades ning raha tagastuse küsimusi käsitledes.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).

See on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi (sellel eesmärgil kasutame ainult teie ostuajalugu).
E-kirjade saatmisel pooleli jäänud ostukorvi kohta.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 90 (üheksakümmend) päeva alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või seni, kuni te niisugustest e-kirjadest keeldute.

See on vajalik meeldetuletuse edastamiseks, et teie ostukorvi on jäänud tooteid. Sel moel järgime oma õigustatud huve osutada kvaliteetseid ja teie ootustele vastavaid teenuseid. Võite oma nõusoleku oma andmete niisuguseks kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole e-posti aadressil info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus.
Saates teile e-post teel uuringuid teenuste kvaliteedi hindamiseks.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või seni, kuni te uuringute küsimustike saamisest keeldute.

Uuringud teenuste kvaliteedi hindamiseks. Seda vajame ettevõtte õigustatud huvide raames oma teenuste kvaliteedi parandamiseks. Niisuguste uuringute saatmise saate igal ajal tühistada, pöördudes e-posti teel info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus.
2.6.         Teave teie seadme kohta

 

(Teave, mille annate meile meie veebilehe sirvimisel või rakenduste kasutamisel, sealhulgas IP-aadress ja seadme tüüp, ekraani eraldusvõime ja (kui otsustate meiega teavet jagada) teave teie asukoha kohta, samuti teave selle kohta, kuidas te meie veebilehte ja rakendusi kasutate)

See on vajalik meie rakenduste ja veebilehe täiustamiseks ning ka selleks et saaksime teile vaikevalikud seadistada.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või pärast viimase tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).

Sel viisil püüame tagada võimalikult nauditavat ostukogemust.
See on vajalik meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks.

 

Sellel eesmärgil säilitame andmeid maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates teie viimase sisselogimise kuupäevast oma kontole või maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast tehingu kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem).

See on vajalik pettuste ennetamiseks ja avastamiseks, et kaitsta teid ja meie e-poodi.

2.7. Kasutame teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ja neil juhtudel, kui see on vajalik seaduslike nõuete täitmiseks või kaitsmiseks. Sellel põhjusel isikuandmete töötlemise aluseks on meie legitiimne huvi kaitsta ja tagada meie, teie ja teiste õigusi.

2.8. Samuti võime töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks või teie või mõne teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3. Milliseid isikuandmeid kolmandatele isikutele edastame

3.1. Kolmandatele isikutele edastame teie isikuandmeid ainult vajadusel.

3.2. Võime teie isikuandmeid edastada järgmistele andmesaajate kategooriatele:

3.2.1. Oma kindlustusandjatele ja professionaalsetele nõustajatele riskijuhtimiseks ja professionaalseks nõustamiseks; seaduslike nõuete esitamiseks, täitmiseks ja kaitsmiseks.

3.2.2. Veebilehel tehtavate ostude finantstehinguid võivad vahendada meie makselahenduste pakkujatest koostööpartnerid. Teie finantstehingute andmeid avaldame makseteenuse pakkujatele üksnes selles ulatuses, mis on vajalik maksetehingute teostamiseks, tagasimaksete tegemiseks ja kaebuste käsitlemiseks.

3.2.3.  Spetsiifiliste teenuste puhul võime teie isikuandmeid edastada teistele teenusepakkujatele, näiteks kulleriteenuste osutajatele, serveri- ja -hooldusteenuste pakkujatele, e-posti teenuse pakkujatele, uudiskirjade saatmise ning uuringute teenuste pakkujatele.

3.3. Kasutame ainult neid teenusepakkujaid, kes on rakendanud/kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja töökorralduslikke meetmeid, et tagada andmetöötluse nõutav turvalisuse tase, mis on proportsionaalne nende füüsiliste isikute, kelle andmeid andmetöötluslepingu alusel töödeldakse, õiguste või vabaduste rikkumise riskiga, ning niisugune andmetöötlus vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

3.4. Võime teie isikuandmeid edastada mitte ainult ülaltoodud juhtudel, vaid ka oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning juhtudel, kui on vaja kaitsta teie või teiste isikute huve. Otseturunduse eesmärgil võime teie isikuandmeid oma partneritele, kes meile turundusteenuseid pakuvad, edastada vaid teie nõusolekul.

3.5. Käesolevas osas viidatud andmetöötlejad võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Edastame teie isikuandmeid ainult nendele kolmandatele isikutele, kes järgivad isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

4. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

4.1. Igal juhul säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Üksikasjalikku teavet isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika punktist „Kuidas me teie isikuandmeid kasutame“.

5. Turundusteated

5.1. Teie nõusolekul edastame teile turundussõnumeid e-posti ja SMS-i teel ning helistades teie poolt sisestatud telefoninumbril, et saaksite meie uudiste ja toodetega tutvuda ning neid leida.

5.2. Otseturunduse teadetest on võimalik igal ajal loobuda:

5.2.1. kirjutades e-posti teel info@pahklimaailm.ee või kasutades teile saadetud e-kirjas ära toodud tühistamislinki, või telefonivestluse käigus;

5.2.2. pöördudes meie esindaja poole telefoni teel.

5.3. Kui otseturunduse teadetest keeldute, muudame teie isikuandmete töötlemise seadeid nii, et neid teateid teile enam ei pakuta.

5.4. Palun pange tähele, et e-pood www.pahklimaailm.ee on erinevate omavahel seotud teenuste ühine võrgustik, seetõttu võib meie süsteemides töödeldavate isikuandmete seadete uuendamine võtta mitu päeva. Nii et seni, kuni teie otseturunduse teadetest keeldumise taotlust töödeldakse, võite neid siiski veel mõnda aega saada.

5.5. Kui otseturunduse teadetest keeldute, saadetakse teile ka edaspidi teavet teie tellitud teenuste kohta (näiteks uut infot tellimuse kohta).

6. Teie õigused

6.1. Privaatsuspoliitika käesolevas punktis on ära toodud teie õigused vastavalt andmekaitseseadusele. Mõned õigused hõlmavad paljusid aspekte, seega on käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletud ainult peamisi neist. Soovitame tutvuda asjakohaste õigusaktide ja järelevalveasutuste suunistega, et oleksite teadlik kogu informatsioonist, mis neid õigusi puudutab.

6.2. Kui soovite oma õigusi kasutada või teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste kasutamise kohta, siis palun kirjutage meile e-kiri aadressil info@pahklimaailm.ee. Meil on õigus töödeldavate andmete esitamisest keelduda, kui tuvastatakse õigusaktides sätestatud asjaolud, mille puhul isikuandmeid ei esitata.

6.3. Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused:

6.3.1. Õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta. Andmete kogumise ajal anname infot teie isikuandmete töötlemise kohta. Samuti leiate selle teabe alati käesolevast privaatsuspoliitikast või võttes meiega ühendust e-posti teel info@pahklimaailm.ee.

6.3.2. Juurdepääsuõigus meie poolt töödeldavatele oma isikuandmetele. Teil on õigus saada meilt kinnitus, et töötleme teie isikuandmeid. Kui töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus meie poolt töödeldavate isikuandmete ja nende töötlemise kohta käiva teabega (nt isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne) tutvuda.

6.3.3. Õigus taotleda oma isikuandmete, mida me säilitame, parandamist. Teil on õigus parandada mis tahes ebatäpseid isikuandmeid ning töötlemise eesmärkidega kooskõlas täiendada ebatäielikke isikuandmeid.

6.3.4. Õigus oma isikuandmeid kustutada. Seda õigust saate kasutada, kui:

(i) isikuandmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;

(ii) võtate tagasi oma nõusoleku ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;

(iii) te ei nõustu isikuandmete töötlemisega meie või kolmanda isiku õigustatud huvides;

(iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel;

(v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

(vi) isikuandmed tuleb kustutada vastavalt meie suhtes kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Pange tähele, et mõnel juhul ei ole teil võimalik seda õigust kohaldatavate erandite tõttu kasutada. Need erandid hõlmavad juhtumeid, kui isikuandmete töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 1. a) et kasutada sõna- ja infovabadust;
 2. b) et täita meie õigusjärgseid kohustusi; ning c) et õiguslikke nõudeid esitada, täita või kaitsta.

6.3.5. Õigus isikuandmete töötlemist piirata. Seda õigust võib kasutada järgmistel juhtudel:

(i) isikuandmete õigsuse vaidlustamisel;

(ii) kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei soovi, et need kustutatakse;

(iii) kui isikuandmeid pole meie andmetöötlemise eesmärkidel enam vaja, kuid te taotlete neid õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; või

(iv) kui te ei nõustu, et isikuandmeid töödeldakse meie või kolmanda osapoole õigustatud huvides – kuni teie mittenõustumise põhjusi kontrollitakse. Kui piirame isikuandmete töötlemist, võime jätkata nende säilitamist ilma edasise töötlemiseta, välja arvatud:

 1. a) teie nõusolekul;
 2. b) õiguslike nõuete esitamise, täitmise ja kaitsmise juhul;
 3. c) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmisel; või
 4. d) ülekaaluka avaliku huvi huvides.

6.3.6.  Õigus oma isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda. Võite seda õigust kasutada mistahes eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud teie konkreetse olukorraga, kuid ainult ses ulatuses, milles me kasutame andmeid oma või kolmanda isiku õigustatud huvides. Kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise, ei jätka me teie isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhtudel, kui saame tõestada, et isikuandmeid töödeldakse veenvatel seaduslikel põhjustel, mis on ülimuslikud teie huvide, õiguste ja vabaduste ees, või kui see on vajalik juriidiliste ja/või meie seaduslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

6.3.7. Õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (kaasa arvatud profileerimine otseturunduse eesmärgil). Kui te sellega nõus ei ole, siis me teie isikuandmeid enam sel eesmärgil ei töötle.

6.3.8. Õigus andmete teisaldatavusele. Seda õigust saate kasutada juhtudel, kui töötleme teie isikuandmeid automatiseeritud viisil (arvutid jne) ning isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on:

(i) nõusolek või

(ii) lepingu täitmine või enne lepingu sõlmimist teie palvel tehtud toimingud.

6.3.9. Õigus tagasi võtta nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks. Juhtudel, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

7. Küpsised/statistika

7.1. Sarnaselt paljudele teistele kasutab ka meie veebileht küpsisfaile. Küpsisfailid on väikesed andmefailid, mis salvestuvad teie seadmesse ning aitavad veebilehe sisu kiiremini ja usaldusväärsemalt edastada. Kui külastate meie veebilehti või kasutate meie teenuseid, vidinaid, tööriistu või sõnumikanaleid, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsisfaile, et teenindada teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt, samuti reklaami eesmärkidel. Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega (ühe päeva, nädala või kuu), kuid mõnel juhul võivad need kehtida kuni ühe aasta.

7.2. Üldjuhul ei sisalda küpsised teavet, mille abil saaks kasutajat otseselt tuvastada, kuid teie kohta käivaid töödeldavaid andmeid võib seostada teie arvuti või muu seadme kasutamisega, sealhulgas veebilehtede sirvimise andmetega, ning muu küpsiste abil hangitud ja salvestatud teabega.

7.3. Te saate kustutada kõik juba teie seadmes olevad küpsised; lisaks saate enamikul veebilehitsejatel küpsised ka ära keelata. Kuid kui te seda teete, siis võib juhtuda, et iga kord veebilehte külastades peate käsitsi oma soovitud seaded sisestama. Samuti ei pruugi mõned teenused ja funktsioonid töötada.

7.4. Võime teha koostööd kolmandate osapooltega (neid nimetatakse tavaliselt teenusepakkujateks), kellel on meie loal võimalus kolmandate osapoolte küpsiseid veebilehtedele, meie teeninduskohtadesse, rakendustesse ja tööriistadesse paigutada. Need teenusepakkujad aitavad meil teid kvaliteetsemalt, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada. Kolmandate osapoolte küpsistele kehtib kolmanda osapoole privaatsuspoliitika, seega ei võta me mingit vastutust kolmandate osapoolte küpsiste privaatsussätete eest.

7.5. Täiustame oma veebilehte pidevalt ja püüame selle kasutamist võimalikult lihtsaks muuta. Seetõttu peame teadma, missugune teave on veebilehe külastajate jaoks kõige tähtsam, kui tihti nad sisse logivad, milliseid brausereid ja seadmeid kasutavad, millist sisu nad kõige sagedamini loevad, millistest piirkondadest nad pärit on jne – seepärast kogumegi niisuguseid demograafilisi ja statistilisi andmeid.

7.6. Meie veebilehte majutav server võib salvestada ka teie poolt serverile tehtud päringuid (teie külastatava veebilehe aadress, kasutatav seade ja brauser, teie IP-aadress ja ühenduse loomise aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel: veebisaidi nõuetekohase ja turvalise toimimise tagamiseks ning võimalike turvarikkumiste uurimiseks. Nende andmete kogumise ja kasutamise aluseks on meie õigustatud huvi tagada meie veebilehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus.

8. Laste isikuandmete töötlemine

8.1. Alaealise isikuandmete töötlemisel infoühiskonna teenuste osutamise nõusoleku alusel on niisugune töötlemine seaduslik siis, kui alaealine, kes on vähemalt 14-aastane, selleks oma nõusoleku annab. Kui alaealine on noorem kui 14-aastane, on niisugune töötlemine seaduslik ainult siis, kui nõusoleku või loa andmete töötlemiseks on andnud alaealise vanemad või eestkostjad, seepärast:

 1. i) kui olete vanuses 14 kuni 18 eluaastat, kinnitate meie veebilehe teenuseid kasutades, et teil on olemas vanemate või eestkostjate nõusolek oma isikuandmeid ettevõttele avaldada;
 2. ii) kui olete noorem kui 14-aastane, võite meie veebilehe teenuseid ja sisu kasutada ainult siis, kui teie vanemad või eestkostjad on selleks ettevõttele oma nõusoleku andnud.

8.2. Kui meil on mõistlik alus kahtlustada, et töötleme isikute andmeid, kes on nooremad kui käesolevas punktis sätestatud, eemaldame nende isikute andmed andmebaasidest.

9. Privaatsuspoliitika muudatused

9.1. Ettevõte võib käesolevat poliitikat uuendada.

9.2. Loodame, et mõistate, et jätkates veebilehe kasutamist pärast privaatsuspoliitika uuendamist, kinnitate sellega, et olete tehtud muudatustega tutvunud ja nendega nõus.

9.3. Kui mõni käesoleva privaatsuspoliitika säte tunnistatakse kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete seaduslikkust ja kehtivust. Käesolev privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest veebilehel.

 

Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja liikluse analüüsimiseks. Samuti jagame teavet meie saidi kasutamise kohta oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega.
Nõustu
Registreeri e-poes www.pahklimaailm.ee
Saa parimaid pakkumisi
Ole oma tellimustega kursis
Registreeri
Oled juba konto loonud?
Unustasid parooli? Sisesta oma kasutajanimi või e-posti aadress ning me saadame sulle e-kirja, milles oleva lingi kaudu saad parooli taastada.
We do not share your personal details with anyone.
0
Ostukorv